Haideți să discutăm despre raportul pe 2022 al Indexului Egalității de Gen

January 18, 2023

text: Diana Stanciu

ilustrație: Rădoaica Cristina

Înainte de ajunge la raportul pe anul 2022, cel mai probabil, va apărea întrebarea: “Ce este Indexul Egalității de Gen?”. 

Conform Institutului European pentru Egalitatea de Gen, Indexul egalității de gen este o unealtă de măsurare a progresului egalității de gen în Uniunea europeană, dezvoltată de EIGE. Acesta oferă mai multă vizibilitate domeniilor care necesită dezvoltare, iar mai apoi ajută oficialii politici să conceapă măsuri referitoare la egalitatea de gen care să fie mai eficiente.

Domeniile care necesită dezvoltare fiind următoarele: muncă, economie, cunoaștere, timp, putere și sănătate.

Revenind la raportul pe anul 2022 → Punctele importante

Scorul indexului egalității de gen al Uniunii Europene este de 68,6 de puncte din 100. Acest punctaj denotă o mică evoluție, dar doar atât. Progresul in ceea ce privește egalitatea de gen este determinat în mare măsură de domeniul puterii, domeniu în care sunt înregistrate cele mai mari inegalități de gen din Uniunea Europeană. Fără acest domeniu, scorul indexului ar fi scăzut din pricina impactului pandemiei de COVID-19.

Pandemia de COVID-19 a afectat negativ micile progrese înregistrate începând cu anul 2010. Pentru prima dată într-un deceniu, inegalitățile de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, educație,  starea de sănătate și accesul la servicii de sănătate au crescut. Decalajele de gen în ceea ce privește riscul de sărăcie și distribuția veniturilor între femei și bărbați au rămas constante.

Domeniul muncii:

Progresul în domeniul muncii are al treilea cel mai mare scor (71,7 puncte) din Index, dar a stagnat. O mică îmbunătățire a diferenței de segregare de gen este compensată de diferențe mai mari de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și durata vieții profesionale.

Sectoarele cele mai afectate de lockdown-urile provocate de pandemia de COVID-19 sunt în principal dominate de femei, deoarece femeile tind să lucreze mai mult în sectoarele de servicii și locuri de muncă cu niveluri ridicate de interacțiune socială. În același timp, o pondere mai mare a femeilor decât a bărbaților în sectoarele esențiale (de exemplu, educația și asistența medicală) și munca care poate fi efectuată de la distanță ar fi putut ajuta la menținerea multor femei în locuri de muncă în timpul pandemiei.

Domeniul banilor:

Domeniul banilor este al doilea ca scor din Index, cu 82,6 puncte.Subdomeniul situației economice conduce, cu 88,3 puncte,în timp ce cel al resurselor financiare rămâne în urmă, la 77,2 puncte. Având în vedere un progres general în acest domeniu de la un minim de 0,2 în anul 2021, se tem de eșecuri odată ce consecințele pandemiei sunt pe deplin cunoscute.

Diferențele de gen în câștigurile lunare sunt mai mari la bătrânețe. Femeile cu vârsta peste 65 de ani tind să câștige cu 48 % mai puțin decât bărbații de aceeași vârstă, ceea ce este rezultatul impactului cumulat al inegalităților de gen de-a lungul vieții în cariera profesională.

Pandemia a crescut vulnerabilitatea economică pentru multe persoane, în special pentru femeile cu un nivel scăzut de educație. Veniturile femeilor au fost afectate de reducerea programului de lucru, absența de la locul de muncă sau concediul fără plată. Mai multe femei au fost excluse din forța de muncă, o treime dintre femeile în șomaj menționând îngrijirea drept motiv. Femeile au o șansă mai slabă să primească  șomaj sau un sprijin salarial spre deosebire de bărbați.

Domeniul cunoașterii:

Acest domeniu ocupa locul al patrulea în Index, cu un scor de 62,5 de puncte. egalitatea de gen osul domeniul educației nu a înregistrat progrese de la raportul din anul 2021 și a înregistrat o evoluție de doar 2,7 puncte de la raportul din 2010. progresul a fost împiedicat de segregarea de gen în educație. Studentele femei sunt în inferioritate numerică față de studenții bărbați în domeniile educației sănătății și bunăstării, a științelor umaniste și artelor, 4,1 milioane de femei studiind aceste discipline în anul 2020 în comparație cu  1,7 milioane de bărbați.

27%dintre femeile și 26% dintre bărbații din Uniunea Europeană sunt absolvenți de universități. Superioritatea numerică a femeilor în educație este deosebit de pronunțată în rândul absolvenților cu vârste cuprinse între 25 și 49 de ani. Dizabilitățiile împiedică accesul la învățământul terțiar, în special pentru femei, doar 15 % dintre femeile și 18 % dintre bărbații cu dizabilități au absolvit Universitatea.

Pandemia agravat inegalitățile în sistemul educațional.

Domeniul timpului:

Domeniul timpului continuă să fie unul dintre domeniile cu cele mai mici scoruri, cu 64,9 puncte. Se poate observa trendul negativ, în mare parte determinat de inegalitatea de gen în timpul petrecut în activități sociale.

Pandemia de COVID-19 a dus la o creștere dramatică a îngrijirii neremunerate la domiciliu, punând o presiune imensă asupra oamenilor, în special asupra femeilor, pentru a echilibra viața și munca. Femeile cu copii sub 12 ani, în special mamele singure, au avut cele mai multe conflicte profesie-viață și cel mai mare număr de ore de îngrijire a copiilor. Pandemia a evidențiat, de asemenea, condițiile de muncă fragile ale lucrătorilor din îngrijirea pe termen lung.

Domeniul puterii:

Domeniul puterea făcut cele mai mari lucreze din anul 2010 și până în prezent, schimbări propriu-zise în egalitatea de gen. În continuare este domeniul cu cel mai slab scor, de 57,2 puncte. femeile rămân semnificativ ne reprezentate în viața politică. Acestea reprezentând 33 % din membrii Parlamentului național și puțin peste o treime din membrii adunărilor regionale, locale/ municipale(35 %, respectiv 34 %).

Deciziile legate de urgențe și recuperare în pandemia de COVID-19 au fost luate în mare măsură de către bărbați . În timpul pandemiei și până în martie 2022, doar unul din patru miniștri ai sănătății din Uniunea Europeană și mai puțin de patru din 10 viceminiștri au fost femei. În aprilie 2022 , 44 % dintre membrii comitetelor științifice consultative din Uniunea Europeană erau femei. deși prezența lor în aceste comitete a crescut în 2021 și 2022, un decalaj de gen persistă.

Domeniul sănătății:

Domeniul sănătății este în fruntea Indexului în 2022, cu 88,7 puncte și arată o ușoară îmbunătățire față de 2021.

Inegalitățile de gen în accesul la serviciile de sănătate au crescut în timpul pandemiei. Cu toate acestea, acest subdomeniu are cel mai mic decalaj al egalitații  de gen în sănătate. Egalitatea de gen în comportamentul de sănătate, deși este încă destul de scăzută, se îmbunătățește. Cu toate acestea, inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate persistă și sunt aproape neschimbate.

Pandemia a pus o presiune fără precedent asupra sectorului sănătății și a expus fragilitatea acestuia. Printre lucrătorii din domeniul sănătății, mai multe femei decât bărbați au tulburare de stres posttraumatic (PTSD), depresie și simptome de epuizare. Femeile, persoanele în vârstă și fumătorii sunt expuși unui risc mai mare de COVID de lungă durată. Sănătatea mintală a tinerilor a fost, de asemenea, grav afectată de pandemie, cu o creștere a tentativelor de suicid în rândul adolescenților.

Domeniul violenței:

În 2020, 775 de femei au fost victime ale omorului de către un membru de familie sau partener intim în 17 state membre ale Uniunii Europene, potrivit Eurostat. Datele privind violența bazată pe gen continuă să fie limitate și lipsite de comparabilitate în Uniunea Europeană. Definițiile clare, cuprinzătoare și sistematice ale tuturor formelor de violență împotriva fetelor și femeilor sunt esențiale pentru elaborarea informată a politicilor și a deciziilor.

Formele psihologice sau digitale de violență împotriva femeilor pot fi exacerbate de factori care intensifică comportamentele discriminatorii și violențe și crimele motivate de ură. Femeile cu dizabilități sau afecțiuni de sănătate se confruntă cu violență psihologică în relațiile intime de aproximativ 1,5 ori mai mult decât femeile fără.

În timpul pandemiei de COVID-19, prevalența și severitatea violenței bazate pe gen au crescut, în special în formele digitale de violență care afectează femeile. Aceasta include hărțuirea online și abuzul sexual bazat pe imagini. Femeile tinere sunt mai expuse la hărțuirea cibernetică, abuzul sexual bazat pe imagini și violența psihologică.

Dacă vrei sa afli mai multe informații referitoare la indexul egalității de gen, le poți găsi pe site-ul oficial al Institutului European pentru Egalitatea de Gen, făcând click Aici.

S-ar putea să-ți placă și …

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *